Proces przygotowania do sprawy frankowej sprowadza się do skompletowania niezbędnych dokumentów. Z powodzeniem możecie je Państwo zdobyć samodzielnie jeszcze przed kontaktem z kancelarią, dzięki czemu analiza Państwa umowy oraz praca nad pozwem przebiegną znacznie sprawniej.

  1. UMOWA KREDYTOWA

Podstawowym dokumentem jest umowa kredytowa wraz ze wszystkimi aneksami. Proszę zwrócić uwagę, aby wraz z umową kredytową dostarczyć do kancelarii wszystkie załączniki. Często są wśród nich różnego rodzaju regulaminy lub ogólne warunki umów, które stanowią uzupełnienie umowy kredytowej i mogą zawierać tzw. klauzule abuzywne.

Jeżeli z jakichś powodów nie mają Państwo kompletnej dokumentacji umownej, konieczny będzie kontakt z bankiem, który powinien udostępnić Państwu kopię tych dokumentów.

  1. ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SPŁAT

Drugim istotnym dokumentem jest zaświadczenie o wysokości spłat, zwane również historią spłat. Jest to zaświadczenie wydawane przez bank na Państwa wniosek. Najczęściej banki pobierają opłatę w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za wydanie takiego dokumentu, jednak jest to koszt który warto ponieść.

Zaświadczenie powinno zawierać informacje o dacie i wysokości wszystkich wpłat dokonanych tytułem spłaty kredytu. Bardzo istotne jest, aby wpłaty zostały przedstawione w walucie w jakiej faktycznie zostały dokonane. To znaczy, jeśli wpłata następowała w złotych to ważne, żeby w zestawieniu zostały wskazane kwoty wpłat w złotych, a nie na przykład wyłącznie wartość we frankach szwajcarskich po przeliczeniu wpłaty złotówkowej.

  1. WYCIĄGI BANKOWE/POTWIERDZENIA PRZELEWÓW

Jest to alternatywa dla dokumentu, o którym mowa powyżej. Jeżeli z jakichś powodów nie chcą lub nie mogą Państwo uzyskać z banku zaświadczenia o wysokości wpłat, mogą nam Państwo dostarczyć wyciągi z rachunku bankowego (rachunków bankowych), z którego dokonywane były spłaty kredytu lub potwierdzenia wykonania przelewów dla każdej spłaty. Zwracamy jednak uwagę, że banki archiwizują historię rachunków bankowych więc dostęp do wyciągów lub potwierdzeń przelewów sprzed kilku lub kilkunastu lat również może wymagać uiszczenia na rzecz banku opłaty.

Powyżej przedstawione zostały podstawowe dokumenty zawierające najważniejsze informacje na temat Państwa sprawy frankowej. Zachęcamy do skompletowania wszystkich dokumentów jeszcze przed kontaktem z Kancelarią, jednakże kluczowym dokumentem, który pozwoli nam na wstępną ocenę zasadności roszczenia jest umowa kredytowa. Jeśli zatem nie mają Państwo jeszcze historii spłat zachęcamy do przesłania na tym etapie umowy kredytowej, po wstępnej analizie uzyskają Państwo informacje czy Państwa umowa zawiera klauzule niedozwolone i czy mają Państwo podstawy do formułowania na tym tle roszczeń wobec Banku.