• RODZAJE KREDYTÓW UJĘTYCH W STATYSTYKACH

Obecnie ponad pół roku po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Wyroku w polskiej sprawie frankowej, można zaobserwować efekt tego orzeczenia, przekładający się bezpośrednio na rozstrzygnięcia sądów w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych – czyli związanych z obcą walutą, najczęściej frankiem.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. jest niewątpliwie korzystne dla kredytobiorców frankowych, chociaż nie tylko, ponieważ znajdzie ono zastosowanie w do umów, gdzie kredyt oparty został o inną walutę np. euro – oczywiście pod warunkiem, istnienia w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych.

Jednakże niezależnie, od tego z jakim kredytem mamy do czynienia, frankowym czy opartym o euro, indeksowanym czy denominowanym, od chwili wydania wyroku TSUE, można stwierdzić, że zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla kredytobiorców, w tym również tych, które stwierdzają całkowite unieważnienie zawartych umów. Wszelkie to rodzaje orzeczeń powinny być ujęte w poniższych danych.

  • SZCZEGÓŁOWE DANE STATYSTYCZNE

O ile w latach 2017 oraz 2018 stosunek spraw wygranych przez banki do wygranych przez kredytobiorców wynosił odpowiednio 368 do 40 w 2017 oraz 372 do 44 w 2018[1], to w 2019 roku trend się odwrócił.

Z danych udostępnionych na rynku wynika, że w całym 2019 roku zapadło 395 wyroków w sprawach frankowych z czego 107 było korzystnych dla banków, a aż 269 korzystnych dla kredytobiorców.[2]

Znaczenie powyższych danych jest o tyle istotne, że do października 2019 roku trend wskazywał, że ilość wyroków korzystnych dla banków będzie podobna jak w latach wcześniejszych, jednak od października 2019 roku odnotowano znaczący wzrost wyroków korzystnych dla kredytobiorców, co jest oczywistym efektem orzeczenia TSUE. Podkreślić zatem trzeba, że to w istocie końcówka roku przesądziła o pozytywnej statystyce dla kredytobiorców.

  • PODSUMOWANIE

Mając powyższe na uwadze można spodziewać się, że zapadalność wyroków korzystnych powinna utrzymać się w latach kolejnych. Co powoduje, że wniesienie sprawy do sądu może okazać się opłacalne, szczególnie mając na uwadze kolejną falę wzrostu kursu franka.

[1] Źródło: https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/liczba-spraw-frankowych-w-sadach-dane-zbp,972551.html

[2] https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/301119973-W-siedmiu-na-dziesiec-wyrokow-frankowicze-byli-gora.html