Studia-i-analiza-Sadu-Najwyzszego

Dnia 21 sierpnia 2019 roku ukazały się Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom VII. Tom ten jest w całości poświęcony zagadnieniom związanym ze sprawami kredytów walutowych. Opracowanie odpowiada na najważniejsze pytania, jakie pojawiają się na tle rozstrzygania przez sądy spraw frankowych.

Należy zwrócić uwagę, że w opracowaniu zostało zaprezentowane bardzo prokonsumenckie podejście do zagadnień związanych z kredytami odnoszonymi do walut obcych. Zdaniem autorów klauzule przeliczeniowe zawarte w umowach kredytowych (zarówno indeksowanych, jak i denominowanych), nazywane przez autorów łącznie klauzulami indeksacyjnymi, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i jako takie są bezskuteczne (bądź nieważne). Autorzy sugerują, że okoliczność ta powoduje, że w rzeczywistości kredyty frankowe, które były wypłacane i spłacane w złotówkach, są w rzeczywistości kredytami złotówkowymi, które są oprocentowane według stawek LIBOR.

Zaprezentowane przez Sąd Najwyższy stanowisko powinno skutkować dalszymi korzystnymi dla Frankowiczów wyrokami w sprawach rozpoznawanych przez sądy.

Zapraszamy do analizy Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w przedmiocie kredytów walutowych.

Kredyty Frankowe Pomoc – Frankowicze, Kancelaria Prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.